Zarząd

Przewodniczący:     Prof.  dr  hab.  inż.  Lech Chmurzyński lech.chmurzynski@ug.edu.pl

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Wiceprzewodniczący
:     Prof.  dr  hab.  inż.  Barbara Becker     barbara.becker@pg.gda.pl

Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Wiceprzewodniczący
:     Prof.  dr  hab.  n.  farm.  Piotr Szefer     pszef@gumed.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Gen. Hallera 107
80-416 Gdańsk


Skarbnik:     Dr Dagmara Jacewicz     dagmara.jacewicz@ug.edu.pl

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Sekretarz
:     Dr  Henryk Myszka     henryk.myszka@ug.edu.pl

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Członek
Zarządu:     Dr  Jolanta Sawicka     Sawicka5@op.pl

Centrum Edukacji Nauczycieli
Al. Gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk